Statistik

Jahr König Kopf Linker Flügel Rechter Flügel Schwanz Bester Schütze Ananascup-Sieger Sieger Mammutschießen
2011 Stephan VII Jansen M. Mathia S. Seibert S. Jansen F. Hassels M. Mahtia --- ---
2010 Andre I. Catania B. Seibert Schulte Bohnen S. Seibert --- --- ---
2009 Stefan VI. Hassel --- --- --- --- --- --- ---
2008 Markus IX. Pannes --- --- --- --- Holger Landwehrs --- ---
2007 Schützenkönig
Markus I. Wegmann
--- --- --- --- --- --- ---
2006 Marco II. Gruber --- --- --- --- --- --- ---
2005 Holger II. Landwehrs --- --- --- --- --- --- ---
2004 Frank III. Hassels --- --- --- --- Stephan Lemm --- ---
2003 Marcus VII. Mathia --- --- --- --- --- --- ---
2002 Stefan V. Hassel --- --- Sven Seibert Holger Landwehrs Stephan Jansen --- ---
2001 Markus VI. Wegmann Sven Seibert Marcus Mathia Marcus Mathia Andre Catania Ralf Schulte seit 2001 nicht mehr ausgetragen ---
2000 Sven I. Seibert Holger Landwehrs Andre Catania Bohnen Sven Seibert Sven Seibert Holger Landwehrs ---
1999 Ralf I. Schulte Marcus Mathia Marco Gillrath Ralf Schulte Ralf Schulte Frank Hartel Gruber/Hartel ---
1998 Bohnen I. --- --- --- --- Ralf Schulte Gruber/Hartel ---
1997 Stephan IV. Lemm --- --- --- --- --- Gruber/Hartel ---
1996 Stephan III. Jansen Ralf Schulte Markus Wegmann Sven Seibert Frank Hartel Frank Hartel Gruber/Hartel ---
1995 Jung-Schützenkönig Marcus Mathia --- --- --- --- Marco Gruber Hassels/Gillrath ---
1994 Frank II. Hartel --- --- --- --- Sven Seibert Hassel/Bohnen ---
1993 Markus V. Schillings Holger Landwehrs Bohnen Frank Hartel Sven Seibert --- Landwehrs/Bohnen seit 1993 nicht mehr ausgetragen
1992 Marco I. Gruber --- --- --- --- Stephan Lemm Hassel/Lemm Markus Pannes
1991 Markus IV. Pannes --- --- --- --- Stephan Lemm Hassel/Bohnen Markus Pannes
1990 Markus III. Wegmann --- --- --- --- Bohnen Hassel/Lemm Bohnen
1989 Markus II. Schillings --- --- --- --- Frank Hartel Holger Landwehrs Stephan Lemm
1988 Stefan II. Hassel --- --- --- --- Olaf Troll Stefan Hassel Markus Pannes
1987 Stephan I. Lemm --- --- --- --- Frank Hartel Stephan Jansen Markus Pannes
1986 Holger I. Landwehrs --- --- --- --- Frank Hartel Markus Pannes Stephan Jansen
1985 Frank I. Hartel --- --- --- --- Markus Wegmann ab 1986 ---
1984 Thorsten I. Jentsch --- --- --- --- Markus Schillings --- ---
1984 Markus I. Schillings --- --- --- --- Martin Monissen --- ---

Zurück